Årsrapport 2016 er godkendt af bestyrelsen

Vores nye årsrapport viser, at vi med langsigtet planlægning og effektivisereret drift leverer 20 procent mere værdi for de samme penge i 2016, end vi gjorde i 2012, og sikrer vores kunder en vandpris, der ligger knap 11 procent under landsgennemsnittet.

Den effektive drift har gjort det økonomisk muligt at investere i nye digitale fjernaflæste målere, der gør det nemmere for dig at være kunde hos Herning Vand.

”Effektivisering og digitalisering er med til at garantere vores kunder en vandpris i balance, og når vi tænker langsigtet, sikrer vi, at vores børn og børnebørn fortsat har adgang til rent og sundt vand til en pris, der er til at betale” forklarer Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand.

Årsrapporten 2016 er netop blevet godkendt af bestyrelsen, og de nye vandmålere er en af mange skridt, der sigter mod bedre service til vores kunder og understøtter vores mål om at reducere prisen for vand med 20 procent i 2020 i forhold til prisen i 2012.

Alarmservice på mobilen

De første 4.367 målere blev skiftet i 2016, og de læser vandforbruget time for time. Når sommerferien begynder, sikrer den nye service, at du kan gå på ferie med forsikring om, at din mobiltelefon giver besked ved brud.

Når lækager og brud bliver opdaget med det samme, kan vi undgå stort vandspild og holde et bedre prisniveau. Den nye service giver også dig mulighed for at få overblik over eget vandforbrug og aktivt justere dit individuelle forbrug til gavn for egen pengepung.

Kundeskabt hjemmeside

Den digitale service, der bliver koblet på de fjernaflæste målere og vores nye hjemmeside skal forbedre din mulighed for betjene dig selv. Vi har inddraget frivillige kunder i udviklingen, og vi har lyttet til ønsker og behov for at sikre, at både hjemmeside og selvbetjeningsportal bliver nemme for dig at bruge og forstå.

“Vi er som monopolvirksomhed forpligtet til at udvikle os og følge med tiden, så vi altid er skarpe på den service, pris og kvalitet, vi leverer til vores kunder” udtaler vores bestyrelsesformand Kent Falkenvig.

Vi forventer, at de i alt 17.000 målere er udskiftet i første kvartal af 2018. Den nye hjemmeside og den digitale selvbejeningsportal er allerede online i midten af juli.