Anmodning om afbrydelse af forsyning

I forbindelse med nedrivninger af bygninger – enten permanent, eller midlertidigt, skal du som ejer tage stilling til om måler skal afmeldes, om stikledninger skal afbrydes ved hovedledningen eller bibeholdes til senere brug.

Spildevand: Hvis du vil anmode om afbrydelse af din spildevandsforsyning, skal du kontakte projektleder Heine Jensen på haj@herningvand.dk.

Drikkevand: Du kan anmode om afbrydelse af din drikkevandsforsyning ved at udfylde skemaet nedenfor. Når du har udfyldt det, skal du klikke på send.

 

 

Adresse for afbrydelse
^ Bemærk, hvis ny stikledningsstørrelse overstiger eksisterende, opkræves ny tilslutningsafgift.

Se priser her.Regning for afbrydelse sendes til: KontaktpersonAfsender