Alarmservice tilbage i topform

Nu modtager du igen en servicealarm på sms eller mail, hvis du har et brud eller en lækage.

Vi oplevede i sidste uge udfordringer med at indhente data fra de fjernaflæste målere, hvilket betød, at du ikke kunne følge dit forbrug korrekt inde på MIN SIDE. Udfordringerne betød også, at vores alarmservice ikke fungerede optimalt.

Vi har løst problemet og melder igen klar med alarmservice. Har du en fjernaflæst måler, kan du igen forvente at modtage en alarm, hvis dine målertal viser, at du har en lækage eller et brud. Læs mere om vores alarmservice her.

Vi oplever stadig udfordringer med de historiske data inde på MIN SIDE. Det betyder, at dit forbrug fra de sidste to forudgående uger ikke vises korrekt.