Aftaleerklæring om udførelse af foto og vibrationsmåling, Rødtjørnvej og Slåenvej

Ved udfyl­del­se erklæ­rer eje­ren at være ind­for­stå­et med at neden­stå­en­de arbej­de kan udfø­res på ejendommen.

Aftaleerklæring om foto og vibra­tions­må­ling, Rødtjørnvej, Slåenvej