Herning Vands Årsrapport 2021 er godkendt

Herning den 18. maj 2022

Den 17. maj blev Herning Vands årsrapport for 2021 godkendt på generalforsamlingen. Her udtalte den afgående bestyrelsesformand Kent Falkenvig og en samlet bestyrelse, at de med god samvittighed vil give opgaven videre til de nye bestyrelser, der tiltrådte samme dag. Det skyldes, at bestyrelsen sammen med ledere og medarbejdere i Herning Vand har bygget en motor, der leverer varen.

Kort om 2021

Set i forhold til takstfinansieringen bød 2021 på et (likviditetsmæssigt) underskud på 10,3 mio. kr. Resultatet efter skat – opgjort efter årsregnskabsloven – udviser et overskud på 40,6 mio. kr. Den store forskel i resultaterne skyldes først og fremmest at der i 2021 har været en samlet investeringsudgift på 123,4 mio. kr., men afskrivninger efter årsregnskabsloven udgør kun 69,3 mio. kr.  I forhold til 2020 er underskuddet på likviditeten faldet, mens både nettoomsætning og resultat efter skat er steget. Det understreger, at selskabets gode udvikling fortsætter.

Udviklingen skyldes blandt andet, at 2021 bar præg af et højt aktivitetsniveau inden for byggeri og anlæg i Herning Kommune, som for Herning Vand betyder stigende investeringer i nye regn- og spildevandsledninger til at betjene de mange nye boliger. Samtidig stiger investeringsbehovet til separeringer af gamle fælles kloakledninger, som bliver klimasikret og opdelt i regn- og husspildevand.

Investering i fremtidens vandforsyning

Den gode udvikling skal blandt andet fremadrettet bruges til at bygge et nyt vandværk i Løvbakkerne. Vandværket bliver opført som en trinvis udbygning, hvor et nyt vandværk med årlig kapacitet på 3 mio. m3 står klar i 2027. Den endelige beslutning om dette tages af den nye bestyrelse i juni 2022.

Samtidig er vi så småt begyndt at tage fat i at løse opgaverne, som ligger i den næste 4-årige ramme for anlægsinvesteringer. Vi har de store linjer på plads. Det betyder, at vi har sat navn, tid og økonomi på langt størstedelen af de planlagte anlægsinvesteringer frem til og med 2026. Vores projekter har ofte lange planlægningshorisonter og levetider på op til 75 år.

Tak for nu og velkommen til

Udover en gennemgang af 2021 i Herning Vand markerer Årsrapporten 2021 også et farvel og tak for godt samspil til de afgående bestyrelsesmedlemmer og et varmt velkommen til de nye bestyrelser med formand Bruno Hansen i spidsen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Spørgsmål til Årsrapporten 2021

Er der spørgsmål til Årsrapporten 2021, er direktør Niels Møller Jensen tilgængelig på telefon 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk

Læs Årsrapporten ved at klikke på billedet til højre