Årsrapport 2019 for Herning Vand godkendt

21.04.2020

Årsrapporten for Herning Vand blev godkendt af bestyrelsen på et Skype-møde den 7. april 2020.

Regnskabet viser, at selskabet efter årsregnskabsloven præsterer et overskud på knap 38 mio. kr. efter skat. Men da Herning Vand skal ”hvile i sig selv” er det mere relevant at se på likviditeten, og her kommer Herning Vand ud med et underskud på godt 22,5 mio. kr.

Højt investeringsniveau i nødvendige anlægsprojekter

Når likviditetsregnskabet ender i minus 22,5 mio. skyldes det et højt investeringsniveau fordelt på to områder.

For det første har selskabet i 2019 investeret ca. 49 mio. kr. for at sikre vand- og kloaktilslutninger til de mange udstykninger af nye byggegrunde i Herning Kommune.

For det andet har selskabet i 2019 investeret ca. 60 mio. kr. i klimatilpasninger, primært separatkloakering i byerne Ørnhøj, Sunds, Sørvad, Aulum og Herning.

Formand i Herning Vand Kent Falkenvig udtaler: ”Herning Vand er stadig i en god og sund udvikling. Men i øjeblikket må vi låne for at have likviditet til de markante investeringer. Det opvejes dog af øgede indtægter i årene fremover.

I mål med strategien

Herning Vand er i løbet af 2019 kommet godt i mål med de strategiske mål for 2020, som blev sat tilbage i november 2013.

Direktør Niels Møller Jensen udtaler: ”Vi er glade og stolte over at være kommet godt i mål. Det giver os et stærkt fundament i forhold til at sætte nye strategiske mål i en tid som denne. Vi er og vil fortsat være nysgerrige i forhold til, at Herning Vand spiller en aktiv rolle i udviklingen af kommunen. Det vil ske gennem partnerskaber med private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Herning Kommune.”

Klik på billedet for at åbne årsrapporten.