Nyhedsarkiv >Årsafregning 2017

Nyhed

Årsafregning 2017

herning vand prikker

18 jan 2018

Vi har fri­gi­vet års­af­reg­nin­ger­ne på MIN SIDE. Din års­af­reg­ning er en opgø­rel­se over dit sam­le­de for­brug for vand og klo­ak i 2017. 

Er du for­sy­net med vand fra et pri­vat vand­værk, mod­ta­ger du din års­af­reg­ning  i takt med, at måler­da­ta fra de enkel­te vand­vær­ker leve­res til os.

Har du til­meldt Herning Vand i din e‑Boks, kan du se din års­af­reg­ning her. Har du ikke til­meldt Herning Vand i e‑boks, kan du hur­tigt og nemt gøre det her. 

Du bru­ger dit kun­de­num­mer og din til­del­te kode som login på MIN SIDE. Efter før­ste besøg kan du bru­ge dit NemID til login.

Forstå din års­af­reg­ning her.

Brug vores pris­be­reg­ner til at bereg­ne din pris her.

Bemærk: har du ikke ind­be­ret­tet dine målertal?

Det er vig­tigt, at du kon­tak­ter os hur­tigst muligt, hvis du end­nu ikke har aflæst din måler og ind­be­ret­tet tal­le­ne til os. Dette gæl­der kun for kun­der, der for­sy­nes med vand fra Herning Vand, og som end­nu ikke har fået en fjer­n­af­læst måler.