2020 Årsrapporten for Herning Vand er godkendt

14.04.2021

På bestyrelsesmødet den 6. april, 2021, der blev afholdt via Teams, godkendte en samlet bestyrelse Herning Vands 2020 Årsrapport.

Regnskabet viser, at selskabet efter årsregnskabsloven præsterer et overskud på knap 25,3 mio. kr. efter skat. Da Herning Vand er et “hvile-i-sig-selv”-selskab, er det dog mere interessant at kigge på likviditetsregnskabet, hvor årets resultat er et minus på 36,5 millioner kroner.

Som sidste år skyldes underskuddet på likviditet et meget højt investeringsniveau, hvor der sidste år blev brugt 125,9 millioner kroner på investeringer i kloaknettet.

Og det høje investeringsniveau er en nødvendig og nøje planlagt strategi. ”Rettidig omhu og planlægning af investeringer med levetider på mere end 75 år er afgørende for at sikre både nuværende og kommende generationer sundt vand til priser, hvor hver generation betaler sin andel”, udtaler vores direktør Niels Møller Jensen.

Du kan læse meget mere om regnskabet samt masser af gode historier fra os i Årsrapporten 2020, som du finder ved at klikke på billedet til højre.

Vil du se tidligere Årsrapporten, finder du dem her.

Klik på billedet for at åbne årsrapporten.