Vandværker

Vandet fra vores tre vandværker kommer fra 20 boringer, hvor det hentes fra dybder ned til 150 meter. I den dybde er vandet meget rent og fri for nitratforurening og pesticider. Vandet renses for okker, mangan og kulsyre, så det bliver rent og velsmagende. I tråd med virksomhedens miljøpolitik genanvendes det frasorterede okker på biogasanlæg, så det i stedet for at omdannes til problemaffald, sendes retur til naturen.

 Herning Vand A/S forsyner det meste af det tidligere Herning Kommune samt en del af den gamle Aulum-Haderup Kommune med rent, friskt drikkevand (det blå område på kortet). Kortet viser vandforsyningerne i Herning Kommune.

Østre vandværk

Se mere

Nordre vandværk

Se mere

Vestre vandværk

Se mere

Private vandværker

Fasterholt

Vandværk

Sandet

Vandværk