Ved opstilling som kandidat accepterer du, at du kommer på valg og præsenterer dig selv og dine kvalifikationer samt dine intentioner med bestyrelsesarbejdet.

For at kunne stille op skal du være vand- eller spildevandskunde ved Herning Vand. Du skal være myndig og have lysten til at indgå i bestyrelsens arbejde.

Vi ønsker, at du har økonomisk og forretningsmæssig indsigt, at du kan tænke innovativt, at du har en forståelse for forsyningsbranchen og ikke mindst en naturlig interesse for miljø og mennesker.

Vil du gerne stille op til bestyrelsesvalget, skal du forberede en række ting. Læs valgregulativet grundigt igennem. Du kan downloade det her på siden til højre.

Du skal have mindst ti kunder ved Herning Vand til at udfylde med navn, adresse og kundenummer på en stillerliste.

Du skal uploade et billede af dig selv, og beskrive dine kompetencer og forklare, hvorfor kunderne ved Herning Vand skal stemme på dig.

Herning Vands kunder skal vælge to repræsentanter til selskabets bestyrelse blandt de opstillede kandidater.

Valget foregår elektronisk, hvor alle vand- og spildevandskunder hos Herning Vand kan afgive en stemme pr. boligenhed. Se valgregulativet for yderligere information.

Alle stemmer valideres og godkendes inden de to kandidater indsættes.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har som bestyrelse til opgave at varetage Herning Vands interesser og et ansvar for den overordnede ledelse i Herning Vand.

Bestyrelsen sidder i fire år ad gangen, og den nye bestyrelse tiltræder i første kvartal 2018. Vi afholder i den nuværende bestyrelse 5-6 møder årligt. Bestyrelsesposten er lønnet.

 

Den daglige udvikling og drift udføres af ledelsen, stabsfunktioner og tre afdelinger.

Valget gennemføres med det elektroniske afstemningssystem Stemonline, der er udviklet til at gennemføre elektroniske lov- og vedtægtsbestemte valg. Systemet er under løbende kontrol af uvildige revisionsvirksomheder.

Virksomheden bag Stemonline, Dataminds, er underlagt loven om opbevaring og håndtering af persondata, hvilket gør identificering og offentliggørelse af data om enkeltpersoner ulovlig.

Systemet overvåges døgnet rundt i hele valgperioden, og uregelmæssigheder registreres løbende.

Fuld anonymitet

Der knyttes ikke personlige oplysninger til NemID login, der bryder med princippet om fuld anonymitet i stemmeafgivelsen. Login bruges til at validere stemmeberettigelse og til at opgøre repræsentationen af anonymiserede grupper i valghandlingen.

Alle valgdata håndteres af en ekstern virksomhed under kontrol af revisionsvirksomhed og lovgivningen håndtering af persondata.