Retningslinjer

Herning Vand har pr. 1. juli 2014 indført nye procedurer for hygiejne og adfærd.

Proceduren gælder for al adfærd og færdsel på alle anlæg og pladser samt i alle bygninger og biler tilhørende Herning Vand.

Når du er gæst hos Herning Vand eller udfører arbejde for Herning Vand gælder de samme regler, som gælder for Herning Vands medarbejdere (se pjece).

Når du kommer på besøg hos Herning Vand, skal du ALTID henvende dig i receptionen – også selvom du ved, hvem du skal snakke med og hvor medarbejderen har kontorplads.

Har du været i kontakt med spildevand, må du IKKE komme ind i administrationsbygningen med mindre du har været igennem ”slusen” (vasket hænder/arme og ansigt samt skiftet til rent tøj og fodtøj).

Har du ikke været gennem ”slusen”, skal du ringe til Herning Vands hovednummer eller direkte til den medarbejder, du ønsker at tale med. Så kommer vedkommende ned/ud til dig.

Har du beskidte sko (ikke spildevand), når du kommer på besøg hos Herning Vand, skal du tage skoene af på måtten i hall’en eller tage overtrækssko på, inden du henvender dig i receptionen.

Brugte dæksler flyttes med spildevandstruck af en medarbejder i spildevandsarbejdstøj.

Spildevandsbiler må KUN benyttes af medarbejdere iført spildevandsarbejdstøj.

Fælles/administrative biler og vandbiler må benyttes af alle medarbejdere, som ikke arbejder med spildevand/er iført spildevandsarbejdstøj.

Må du gerne komme i kantinen i arbejdstøj, med mindre det er beskidt.

Må du gerne være til workshop i arbejdstøj, med mindre det er beskidt.

Gælder de samme regler, som hvis du arbejder i administrationsbygningen. Husk at vaske/afspritte dine hænder HVER gang, du har været på besøg på renseanlægget.

Rundvisninger på Herning Vands renseanlæg foregår hovedsageligt i grøn zone, men du vil også komme på besøg i orange zone. Ved rundvisning er der en lille risiko for at komme i kontakt med spildevand, hovedsageligt i form af aerosoler.

Når du har været på rundvisning på renseanlægget skal du vaske og/eller afspritte dine hænder og eventuelt vaske dit ansigt. Vi anbefaler, at du vasker dit tøj ved 60 °C, når du kommer hjem.

Hvis du efter en rundvisning på renseanlægget skal ind i administrationsbygningen/kantinen, skal du tage overtrækssko på.

Skal du på rundvisning på et vandværk, skal du være særligt opmærksom på at følge de hygiejneregler, der gælder. Du bevæger dig rundt i gul zone og skal derfor have overtræk på dine sko og afspritte dine hænder.

Hvis du både skal på besøg på vandværk og renseanlæg, skal du ALTID besøge vandværket først og derefter renseanlægget.