Vandmålere

Vi er i gang med at udskifte alle vandmålere til fjernaflæste målere.

Du kan læse mere om målerskiftet, og hvornår vi skifter din her.

 

Du kan indberette dit forbrug her.

Når du klikker på den blå boks ovenfor, åbner en indberetningside, hvor du skal logge ind med dit brugernavn og adgangskode. Begge numre fremgår af dit aflæsningskort.

Har du fået udskiftet din vandmåler til en fjernaflæst måler, bliver den aflæst digitalt, og du skal ikke selv aflæse.

Andre muligheder for indberetning af forbrug

Du kan også indberette dit vandforbrug ved at udfylde og indsende dit aflæsningkort til os med posten.

Har du spørgsmål til indberetningen?

Kontakt vores kundeservice på info@herningvand.dk eller tlf. 9999 2299.

Herning Vand har i henhold til bekendtgørelse om kontrol af vandmålere (Kontrolsystem for målere i drift Vejledning nr. 02.36-01) et kontrolsystem baseret på stikprøvekontrol af målere. Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

Alle de vandmålere, vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken.
At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed.

u har altså en god sikkerhed for, at din vandmåler måler rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at målerne ikke kommer til at måle forkert, fører vi løbende kontrol med målernes målenøjagtighed.
Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4 %, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug.
Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod indenfor det acceptable niveau, vil vi fremsende en regning for testen.
Alle tests af målernes nøjagtighed foretages af et akkrediteret målerlaboratorium.
Vil du læse mere om vores kontrolsystem, kan du downloade vores folder “Kontrolsystem for vandmålere i drift” her.

Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Inden vores montør kommer på besøg, er det derfor dit ansvar at sørge for, at ventilerne på hver side af vandmåleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke skifte vandmåleren.

•Åben for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter den ene ventil ved siden af måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

•Luk derefter den anden ventil ved siden af måleren, så målerens viser stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg

Det er i det hele taget vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er ikke vor montørs opgave at flytte møbler og tømme hylder i skabe for at komme til vandmåleren. Det er ejerens ansvar at sørge for, at der er plads, når måleren skal skiftes.  Det er til enhver tid vandværket, som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Typer af vandmålere

Herunder kan du de fire typer vandmålere, som du kan have som kunde hos Herning Vand.

Rød ring angiver målernummeret .

Blå ring angiver forbruget. De røde cifre skal ikke aflæses – det er decimaler og forbruget skal ikke rundes op.

Bemærk, at låget er åbent på de to første billeder og lukket på det tredje billede.

Det sidste billede viser den nye fjernaflæste måler.

vandmåler
Vandmåler - brug den blå cirkel til aflæsningskort
Vandmåler - aflæs dit forbrug