Sunds

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

De områder på kortet som ikke har en farve vil der ikke blive udført kloakfornyelse. Enten pga. vi er færdige eller fordi der er et nyt separat kloaksystem.

Nyt Infokort – se test HER

Kloakfornyelse Sunds 2015 & 2016 – Etape 1: Skalmejestien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej & Præstegårdvænget
(se gader på ovenstående kort)

Denne etape er afsluttet

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest januar 2019.

Læs mere her

Kloakfornyelse Sunds 2016 & 2017 – Etape 2: Idrætsvej, Pilevej, Birkevej, Kastanievej, Vibevej, Hollingholtvej & Teglgårdvej 

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest januar 2019.

Læs mere her

Nyt regnvandsbassin ved Sunds Renseanlæg v. Linåvej

Herning Vand er i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling påbegyndt at udgrave fremtidig regnvandbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021 men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden og dermed var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand med at flytte sandet nu.
Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Afstand til grundvandet i Sunds

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

 

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

Forventet frist for ansøgning om nedsivning af ALT regnvand på egen grund: FRISTEN I SUNDS ER UDLØBET

Læs mere om nedsivning her

Ansøg Herning Kommune om tilladelse til nedsivning her (kræver login med NemID)​

DOWNLOAD KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

INFORMATIONSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Sunds.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden