Økonomi

Herning Vand finansieres af fællesskabet. Det vil sige, af de forbrugere, som køber vand hos os og/eller afleder deres spildevand til vores afløbsnet eller tømningsordning.

Vand

Drikkevandsforsyningen har årlige indtægter for ca. 30 mio kr, hvor de fleste kommer fra vandforbruget i private hjem og virksomheder. Fordelingen af indtægterne har vi illustreret i diagrammet.

Spildevand

Spildevandsforsyningen har årlige indtægter for ca. 100 mio kr, hvor langt de fleste kommer fra vandforbruget i private hjem og virksomheder. Fordelingen af indtægterne har vi illustreret i diagrammet.

Tilknyttet aktivitet

Ifølge vandsektorloven må vand- og spildevandsselskaber have aktiviteter, som ligger ud over et vandselskabs primære aktiviteter. Lovgivningen sætter grænser for:

  • Hvilke typer aktivitet, vi må deltage i
  • Hvor meget vi må omsætte på tilknyttet aktivitet
  • At aktiviteterne skal udøves på markedsvilkår
  • Hvilke risici vi må løbe ved udøvelse af tilknyttet aktivitet

Vi skal årligt offentliggøre revisorerklæring om deltagelse i tilknyttet aktivitet:

Revisorerklæring vedr. tilknyttet aktivitet drikkevand 2016

Revisorerklæring vedr. tilknyttet aktivitet spildevand 2016

Årsrapport

Hvert år udgiver vi vores årsrapport med årets regnskab.