Hvordan tilmelder jeg eBoks?

Du tilmelder eBoks ved at gå ind på www.eBoks.dk, hvor du søger på ”El og Forsyning” og derefter finder Herning Vand.

Hvordan tilmelder jeg Betalingsservice?

Du kan tilmelde dig Betalingsservice igennem din netbank eller her.

Kan jeg modtage min regning som PDF?

Du tilmelder eRegning ved at gå ind på vores selvbetjeningsløsning Min side. Ved at tilmelde dig eRegning kan du få din faktura tilsendt som PDF. Du logger første gang på med dit kundenummer og målernummer. Derefter logger du fremover på med NemID. Du kan selv angive den mailadresse, du ønsker at få sendt din faktura til. Ligeledes kan du tilmelde en mailadresse, hvor du får besked, når du skal aflæse din måler.

Findes der en app?

Vi arbejder på at få udviklet en app, så du kan aflæse dit forbrug direkte fra din smartphone.

Jeg vil gerne følge mit forbrug, hvordan gør jeg det?

Hvis du har en fjernaflæst måler kan du følge dit forbrug på Min side. Du kan ved at benytte dette selvbetjeningskema aflæse dit forbrug.

Jeg har forlagt en gammel regning, kan jeg få en ny tilsendt?

Du kan godt få tilsendt en kopi af en regning, men du skal være opmærksom på, at det koster et gebyr (se gældende takster). Gebyret tilskrives, selvom du får kopien tilsendt på mail. Du kan også logge på vores selvbetjeningsløsning og se dine tidligere regninger. Dette koster dig intet.

Hvorfor koster det et gebyr at modtage regning på papir?

Der er ekstra administrationsomkostninger samt porto forbundet med, at vi skal udsende faktura til dig med post. Du kan undgå gebyret ved at tilmelde dig eRegning, eBoks eller Betalingsservice.

Hvorfor skal jeg betale for spildevand?

Det er vigtigt at sikre vores grundvand og din sundhed. Ved at rense dit spildevand, kan spildevandet efter endt rensning ledes ud i naturen uden fare for denne eller dig. På denne måde sikres vandet til kommende generationer

Hvorfor står der ‘Regn- og spildevand’ på min regning?

Din regning for regn- og spildevand er kun afhængig af den mængde drikkevand, der registreres på din vandmåler.
Prisen for afledning af regn- og spildevand er uafhængig af regnvandsmængden og om du nedsiver på egen grund. Betalingen for regn- og spildevand sker efter det forbrug, din vandmåler viser.

Kan jeg som udlejer (ejer) se, hvad der skyldes for?

Ved at logge på vores selvbetjeningsøsning, enten som administrator med NemID eller med fakturanummer og kundenummer, har du mulighed for at se saldo mv. på kundeforholdet.

Jeg oplever driftsforstyrrelser på leverancen af vand, hvem skal jeg kontakte?

Du kan ringe på vores hovednummer 99992299. Telefonen er bemandet hele døgnet.

Hvad gør jeg ved vandspild?

Har du konstateret et vandspild eller har mistanke om det, skal du kontakte os på info@herningvand.dk eller på telefon 99 99 22 99 og taste 2 for øvrige oplysninger. Vær opmærksom på, at du ikke kan få refusion ved et løbende toilet, en løbende vandhane over en længere periode og lignende. På vores hjemmeside kan du læse om de nærmere betingelser for refusion.

Hvordan tjekker jeg, om jeg evt. har et brud?

Du kan tjekke, om du har et skjult brud ved at lukke for samtlige haner i huset og sørge for, at ingen husholdningsapparater kører. Kører din vandmåler fortsat rundt, om end kun stille, har du et skjult brud. Vær opmærksom på, at du ikke kan få refusion ved løbende toilet, en løbende vandhane over en længere periode og lignende.

Jeg har ikke varmt vand

Herning Vand leverer vandet – ikke varmen.
Har du vand, men ikke varmt vand, er det muligvis fjernvarmen, der driller.
Kontakt dit lokale varmeværk.

Hvorfor er der lukket for mit vand?

Får du vand fra Herning Vand, og har du igennem en længere periode været i restance, har vi lukket for vandet.
Lukningen for vandet kan også skyldes et brud eller et arbejde, som forsyningen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har modtaget et lukkebrev fra os, vil vi være meget taknemmelige, hvis du kontakter os på tlf. 99 99 22 99.
Der er muligvis et brud på rørene, som vi hurtigst muligt skal have repareret.

Lukker forsyningen for mit vand ved restance?

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsendelse af rykker 2 iværksætte vores lukkeprocedure. Det koster et gebyr at få genåbnet vandforsyningen.

Hvorfor skal jeg betale for spildevand?

Du skal betale for spildevand, da det er vigtigt at sikre vores grundvand og din sundhed. Ved at rense dit spildevand, kan spildevandet efter endt rensning ledes ud i naturen uden fare for denne eller dig. På denne måde sikres vandet til kommende generationer.

Hvorfor er vandet brunt?

Drikkevandet indeholder jern, som udfældes i ledningsnettet. F.eks. ved ledningsbrud kan det udfældede jern hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt. Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt. Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i tøjet.

Hvorfor er vandet hvidt?

Hvis der har været lukket for vandet i en gade – f.eks. fordi ledningen er blevet repareret – kan der opstå små luftbobler i vandet, når der kommer vand i ledningen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen. Det er et kortvarigt problem, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Jeg har set rotter på min ejendom, hvad gør jeg?

Det er Herning Kommune, der står for skadedyrsbekæmpelsen her i kommunen.
Herning Vand bekæmper udelukkende rotter i hovedkloakledningerne. Så hvis du har mistanke om rotter ved din ejendom, skal du melde det på Herning Kommunes hjemmeside:
Genvej til Herning Kommunes hjemmeside
Du kan læse mere om rotter i Artikel om rotter på Bolius.dk

Jeg skal flytte, hvor melder jeg flytning?

Du melder flytning via vores flytteformular på vores selvbetjeningsside. Meld flytning her.

Jeg er udlejer, hvordan melder jeg flytning på en lejer?

Du melder flytning via vores flytteformular på vores selvbetjeningsside. Meld flytning her.

Lukker forsyningen for mit vand ved restance?

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsendelse af rykker 2 iværksætte vores lukkeprocedure. Det koster et gebyr at få genåbnet vandforsyningen.

Hvorfor er der lukket for mit vand?

Får du vand fra Herning Vand, og har du igennem en længere periode været i restance, har vi lukket for vandet.
Lukningen for vandet kan også skyldes et brud eller et arbejde, som forsyningen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har modtaget et lukkebrev fra os, vil vi være meget taknemmelige, hvis du kontakter os på tlf. 99 99 22 99.
Der er muligvis et brud på rørene, som vi hurtigst muligt skal have repareret.

Kan jeg indgå en betalingsaftale?

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din faktura, er det muligt at indgå en betalingsaftale med forsyningen. Det koster et gebyr. Din betalingsaftale kan maksimalt strække sig over seks betalinger, eller inden næste faktura forfalder. Vær opmærksom på, at hvis du er oversendt til SKAT, kan du ikke indgå en betalingsaftale med forsyningen.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker 2 for min lejers forbrug?

Har lejer en forfalden saldo, udsendes der en Rykker 1 til lejer. I denne rykker gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, udsendes der en Rykker 2 til både lejer og udlejer (ejer). Som udlejer hæfter du for den del af den forfaldne saldo, som vedrører vandafledning. Der kan dog være situationer, hvor du også hæfter for den del, som vedrører rent vand. Sidstnævnte gælder i følgende situationer: (jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998):

  1. Lejemålet er ikke forsynet med en særskilt måler.
  2. Lejemålet er ikke forsynet med én selvstændig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stophane, som vi har umiddelbar adgang til udenfor lejemålet.
  4. Den ejendom, som restancen vedrører, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er lejemålet forsynet med særkilt måler, vandledning og lukkemulighed, jfr. foranstående punkt 1-3, hæfter du også for restancen til rent vand, hvis restancen kan henføres til en flytning, som du ikke har anmeldt rettidigt til os (inden 8 dage fra flytningen af sket, jf. fællesregulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune, §14.2.4).

I Rykker 1 skal din lejer gøres opmærksom på, at udlejer (ejer) får besked om den forfaldne saldo. Vi må ikke allerede sende Rykker 1 til udlejer (jf. Persondatalovens §6).

Kan jeg som udlejer (ejer) se, hvad der skyldes for?

Ved at logge på vores selvbetjeningsløsning, enten som administrator med NemID eller med fakturanummer og kundenummer, har du mulighed for at se saldo mv. på kundeforholdet.

Hvorfor er jeg sendt til inddrivelse ved SKAT?

Du er sendt til inddrivelse ved SKAT, fordi du, trods gentagne rykkere, ikke har betalt din faktura. Er du udlejer og er sendt til inddrivelse ved SKAT, er det fordi din lejer ikke har betalt sin faktura, og fordi du ikke har betalt for rykker 2. Det er muligt, at indgå en betalingsaftale med SKAT, og ellers vil SKAT gøre udlæg i løn, moms, overførselsindkomst mv.

Jeg er utilfreds med et sagsforløb eller en afgørelse, hvad gør jeg?

Vi ønsker, at du som kunde er tilfreds, og ser os som en kompetent og effektiv leverandør. Hvis du har haft en dårlig oplevelse med Herning Vand, vil vi gerne høre fra dig. Ring til os på 9999 2299 eller send en mail til info@herningvand.dk.

Jeg er udlejer, hvordan melder jeg flytning på en lejer?

Du kan som udlejer melde flytning for en lejer via vores flytteformular på vores selvbetjeningsside. Meld flytning her.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker 2 for min lejers forbrug?

Har lejer en forfalden saldo, udsendes der en Rykker 1 til lejer. I denne rykker gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, udsendes der en Rykker 2 til både lejer og udlejer (ejer). Som udlejer hæfter du for den del af den forfaldne saldo, som vedrører vandafledning. Der kan dog være situationer, hvor du også hæfter for den del, som vedrører rent vand. Sidstnævnte gælder i følgende situationer: (jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998):

  1. Lejemålet er ikke forsynet med en særskilt måler.
  2. Lejemålet er ikke forsynet med én selvstændig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stophane, som vi har umiddelbar adgang til udenfor lejemålet.
  4. Den ejendom, som restancen vedrører, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er lejemålet forsynet med særkilt måler, vandledning og lukkemulighed, jfr. foranstående punkt 1-3, hæfter du også for restancen til rent vand, hvis restancen kan henføres til en flytning, som du ikke har anmeldt rettidigt til os (inden 8 dage fra flytningen af sket, jf. fællesregulativ for almene vandforsyninger i Herning Kommune, §14.2.4).

I Rykker 1 skal din lejer gøres opmærksom på, at udlejer (ejer) får besked om den forfaldne saldo. Vi må ikke allerede sende Rykker 1 til udlejer (jf. Persondatalovens §6).

Kan jeg som udlejer (ejer) se, hvad der skyldes for?

Ved at logge vores selvbetjeningsløsning, enten som administrator med NemID eller med fakturanummer og kundenummer, har du mulighed for at se saldo mv. på kundeforholdet.

Hvorfor er jeg sendt til inddrivelse ved SKAT?

Du er sendt til inddrivelse ved SKAT, fordi du, trods gentagne rykkere, ikke har betalt din faktura. Er du udlejer og er sendt til inddrivelse ved SKAT, er det fordi din lejer ikke har betalt sin faktura, og fordi du ikke har betalt for rykker 2. Det er muligt, at indgå en betalingsaftale med SKAT, og ellers vil SKAT gøre udlæg i løn, moms, overførselsindkomst mv.

Kan jeg indgå en betalingsaftale?

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din faktura, er det muligt at indgå en betalingsaftale med forsyningen. Det koster et gebyr. Din betalingsaftale kan maksimalt strække sig over seks betalinger, eller inden næste faktura forfalder. Vær opmærksom på, at hvis du er oversendt til SKAT, kan du ikke indgå en betalingsaftale med forsyningen.

Hvordan er proceduren for mig som udlejer, hvis min lejer ikke betaler?

Det er udgangspunktet ifølge lovgivningen (vandforsyningsloven og betalingsloven), at Herning Vand skal afregne forbrug med en ejendoms ejer. I nogle tilfælde er Herning Vand dog forpligtet til at afregne forbrug af drikkevand med lejere eller brugere af en ejendom. Disse tilfælde er beskrevet i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.

Som en særlig service tilbyder Herning Vand en ordning, hvor Herning Vand på en ejers anmodning kan afregne forbrug af vand og spildevand direkte med en ejendoms lejere eller andre brugere (fx forpagtere mv.)

Med denne ordning bliver ejeren fri for at lave vandregnskab eller en tilsvarende fordeling af ejendommens samlede forbrug imellem de enkelte lejemål/boligenheder. Ordningen har derfor til hensigt at lette administrationen for ejendommens ejer.

Uanset om ejeren vælger at gøre brug af ordningen eller ej, ændres der dog ikke ved, at det stadig er ejeren, som hæfter overfor Herning Vand for ejendommens samlede forbrug af spildevand og i tilfælde hvor betingelserne beskrevet i bekendtgørelse 837 ikke er opfyldt, ligeledes for vandleverancen

Fremgangsmåden, når Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand med lejere mv.

Hvis Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand overfor en lejer eller bruger efter ordningen ovenfor, fremsendes alle fakturaer direkte til lejeren/brugeren. Ejeren involveres ikke i den sædvanlige forbrugsafregning, med mindre der er indgået en særlig aftale herom.

Hvis lejeren eller brugeren ikke betaler en faktura rettidigt, fremsender Herning Vand et rykkerbrev direkte til lejeren/brugeren, da manglende betaling af den oprindelige faktura efter Herning Vands erfaring oftest skyldes en forglemmelse. Ejeren vil derfor normalt heller ikke blive orienteret om afsendelsen af 1. rykkerbrev.

I det 1. rykkerbrev bliver der fastsat en ny frist til betaling af lejerens/brugerens forbrug. Det er også oplyst i rykkerbrevet, at ejeren vil blive underrettet om den manglende betaling, hvis den nye betalingsfrist overskrides.

Hvis lejeren eller brugeren stadig ikke er betaler, fremsender Herning Vand 2. rykkerbrev til lejeren/brugeren og til ejeren. Det betyder, at ejeren fra dette tidspunkt får mulighed for at forholde sig til sin hæftelse for forbruget i lejemålet/boligenheden og eventuelle andre skridt, der planlægges i anledning af lejerens/brugerens restance – fx om der skal lukkes for vandet eller lignende.

Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restance, kan efter persondatalovens regler først meddeles til ejeren af en ejendom, når det er nødvendigt at hensyn til ejerens muligheder for at varetage sine interesser. Derfor er det Herning Vands almindelige praksis, at ejeren først inddrages i forhold til en lejeres manglende betaling ved 2. rykkerbrev, med mindre der er særlige forhold ved en restancesag.

Jeg har set rotter på min ejendom, hvad gør jeg?

Det er Herning Kommune, der står for skadedyrsbekæmpelsen her i kommunen.
Herning Vand bekæmper udelukkende rotter i hovedkloakledningerne. Så hvis du har mistanke om rotter ved din ejendom, skal du melde det på Herning Kommunes hjemmeside:
Genvej til Herning Kommunes hjemmeside
Du kan læse mere om rotter i Artikel om rotter på Bolius.dk

Når kloakken i vejen er blevet separeret, udsender Herning Kommune et påbud til grundejerne i området.

Et påbud er en frist for, hvornår du skal have separeret på din grund. Herning Vand er ikke ansvarlig for udsendte påbud.

For spørgsmål vedrørende påbud kontakt Herning Kommune