Vandforsyningen

Printervenlig version

Den danske drikkevandsforsyning er næsten udelukkende baseret på grundvand. Og vandet behøver kun at gennemgå en enkel behandling med iltning og filtrering, inden det kan sendes ud til forbrugerne.

Drikkevandet er generelt af en meget høj kvalitet. Af de vandforsyninger, der deltager i DANVA's benchmarking, overholder 98 % af vandprøverne kravene til mikrobiologisk kvalitet, og 99 % overholder kravene til de fysisk-kemiske parametre.