Vandet renses

Printervenlig version

Kloak er den generelle betegnelse for regnvands- og/eller spildevandsledninger. Når Herning Vand fornyer kloakledninger, separerer vi regnvandet fra. Det betyder, at der føres to sæt ledninger: regnvandet ledes direkte til en recipient (en sø eller et vandløb) og spildevandet føres til rensningsanlægget.
Se spildevandets vej gennem renseanlægget i Herning

Ved kloakfornyelser er der risiko, at der kan ske skader på ejendomme, der ikke er tilstrækkeligt funderet. Læs Byggelovens § 12 for dit eget ansvar i at undgå dette. Når vi renoverer gamle, utætte kloakledninger og udskifter dem med nye, tætte ledninger, kan det medføre, at grundvandsstanden stiger og du får problemer med rotter. Vi anbefaler altid, at du inden vi fornyer kloakledningerne, efterser spildevandsledningen og evt. omfangsdræn og netdræn på din egen grund for at undgå rotter og vand i kælderen.

Webgraf

Kloakledningerne starter inde på privat grund. Her er det dig som ejer, der er ansvarlig for at vedligeholde ledningerne.
Webgraf Kort viser, hvor der ligger kloakledninger i vejen, og om kloakken i dit område er separeret. De grønne streger angiver fælles ledninger (ikke separeret), og de røde og blå streger angiver hhv. spildevands- og regnvandsledninger i områder hvor kloakken er separeret. Bemærk, at tegningerne kun er vejledende!

Hvis du vil vide, hvor kloakledningerne på din egen grund ligger, kan du søge "Tegninger" på Herning Kommunes hjemmeside, hvor du får en adgang til byggesagsarkivet.

Her ligger en vejledning til WebGraf
Hvis du anvender Internet Explorer 8 skal du, for at kortet vises korrekt, trykke på knappen kompatibilitetsvisning, som findes øverst i browseren ved siden af opdater knappen. Vises kortet stadig ikke korrekt kontakt os venligst.
Klik på kikkerten i venstre menu for at komme i gang. Her kan du søge på den adresse, du ønsker informationer om.