Regn og klima

Printervenlig version

Vejrudsving og klimaforandringer har stor indvirkning på vores omgivelser. Kraftige regnskyl kan betyde, at spildevandet hober sig op og derved skaber risiko for oversvømmelser. Ophobning af spildevand kan forårsage forurening af grundvandet og forringe vandmiljøets tilstand.

Klima- og miljøforandringer skyldes især menneskers udledning af drivhusgasser. I Danmark vil disse ændringer medføre kraftig nedbør, især i efterårs- og vinterperioden, mens der i sommerperioden er øget risiko for tørke.

Herning Vand A/S ønsker at medvirke til udvikling og implementering af gode, sunde og fælles løsninger på de udfordringer som følger af klimaforandringerne

Læs mere om Herning Vands strategi vedr. klimaudfordringerne her

Du kan læse mere om klimaændringer på DMI’s hjemmeside 

og på Klimatilpasning.dk


Klimasikring - fradrag

Der findes mange gode og enkle råd om sikring mod skybrud og stormflod: højvandslukke og tilbageløbsstop på kloakken, forhøjelse af kældertrappen o.lign. Etablering af en vandbarriere foran udsatte døre, porte og vinduer kan bidrage til sikring af huset når der er risiko for at højtstående vand på terræn kan løbe ind i huset eller ned i kælderen.

Folketinget har helt specifikt udpeget bl.a. dette – ”Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer” som omfattet af BoligJobordning 2016/-17.

Det betyder, at den enkelte boligejer kan få fradrag på selvangivelsen for udgifter til arbejdsløn i forbindelse med monteringen af en vandbarriere.