Pjecer

Printervenlig version

Vi har lavet forskellige pjecer om vores arbejde i Herning Vand.

Vi håber du får svar på dine spørgsmål, ved at læse pjecerne. Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 99 99 22 99 eller info@herningvand.dk.

Pjecerne kan læses her på siden, afhentes i vores reception på Ålykkevej 5, eller du kan kontakte os, så sender vi gerne den eller de pjecer, du har behov for.

GENERELT

Hygiejneregler i Herning Vand - procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand

Hvad er prisen på dit vand? - pjecen beskriver vores priser, hvordan prisen er sammensat og sammenligner vores priser med priser i omkringliggende kommuner.

Vand i kælderen - pjecen beskriver, hvordan du kan forebygge at få vand i din kælder.

DRIKKEVAND

Afbrydelse af vandforsyningen - hvad skal du gøre, hvis vi lukker for dit drikkevand?

Hygiejne ledningsnet - pjecen beskriver, hvordan vi sikrer god hygiejne, når vi arbejder med vandledninger.

Installatørvejledning - pjecen er en vejledning til VVS-installatørers arbejde med drikkevand.

SPILDEVAND

Separering - hvad er separering af kloak og hvad betyder det for dig?

Bygge om - hvad skal du være opmærksom på mht. kloak, hvis du skal lægge ny terasse, lave nyt badeværelse eller lign.

Skelbrønd - UNDER kloakfornyelse - hvad er en skelbrønd, og hvilke regler gælder for skelbrønde når vi separerer i dit område?

Skelbrønd - FØR kloakfornyelse - hvad er en skelbrønd, og hvilke regler gælder for skelbrønd inden vi separerer i dit område?

Kloakledninger - hvor findes de? - pjecen beskriver, hvor du finder oplysninger om kloakkens beliggenhed både på privat ejendom, i vejarealer og andre steder i Herning Kommune.